BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODWOŁANIE

w części przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki nr 370 położonej w m. Sieburczyn

                                                                            Wizna, dnia 12 marca 2014 r. GK.6140.1.2014 

WÓJT GMINY WIZNA

działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 z późn. zm)

ODWOŁUJE
w części

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wizna, położonej w miejscowości Sieburczyn, oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka  nr 370 o powierzchni 2 400 m2.

Powodem odwołania przetargu w tej części jest złożeniem wniosku o nabycie własności ustalonej działki przez zasiedzenie.

Przetarg na pozostałe działki o nr: 371, 378 i 477 odbędzie się w dniu 28 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 12, o godz. 1000.

W związku z powyższym zmianie ulega regulamin przetargu. W „Regulaminie przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Sieburczyn” uchyla się następujące punkty:
-  § 1 ust. 1 pkt 1;
-  § 4 ust. 1 pkt 1;
-  § 4 ust. 2 pkt 1;
-  § 4 ust. 3 pkt 1;
-  § 12 pkt 4 lit. a.

Bliższe informacje dotyczące odwołania przetargu w części – działka 370 – można uzyskać  w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 7:30 – 13:30.

                                                                                   WÓJT
                                                               dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 13 mar 2014 08:22
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2014 08:34
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 00:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1456 razy