BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/86 /04

z dnia: 15 lipca 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata zabudowanych nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 r,Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214,poz.1806 , Nr 152, poz. 1271 z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres dłuższy niż trzy lata zabudowane nieruchomości położone na terenie wsi Nieławice oznaczone nr 31/2 i Zanklewo oznaczone nr działki 49


§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 sie 2004 12:13
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1734 razy