BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 81 / 04

z dnia: 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
UCHWAŁA Nr

ZARZĄDZENIE Nr 81 / 04

Wójta  Gminy Wizna

z dnia  31 sierpnia  2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

               Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr  z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT  GMINY  zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Dokonuje się zmian po stronie  dochodów budżetowych:

       a) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 131.747,- zł;

       b) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 345.399,- zł;

       

        zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  

  2. Dokonuje się zmian po stronie  wydatków budżetowych:

       a) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 69.643,- zł;

       b) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 283.295,- zł;

 

  3.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

 

DOCHODY – 7. 554.594,- 

WYDATKI – 7. 949.230,- zł

 

§ 2.

 

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół               w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

                                                                         

§ 3.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta  Nr 81 /04 z dnia 31.08.2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY   BUDŻETOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

Dział

Rozdz.

paragr.

Kwota

Dział

Rozdz.

paragr.

Kwota

 

 

2010

        220 000,00   

 

 

 

 

 

85212

 

        220 000,00   

 

 

 

                     -     

852

 

 

        220 000,00   

 

 

 

                     -     

 

 

2010

         83 266,00   

 

 

2030

         89 614,00   

 

85214

 

         83 266,00   

 

85214

 

         89 614,00   

852

 

 

         83 266,00   

852

 

 

         89 614,00   

 

 

2010

         42 133,00   

 

 

2030

         42 133,00   

 

85219

 

         42 133,00   

 

85219

 

         42 133,00   

852

 

 

         42 133,00   

852

 

 

         42 133,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     -     

 

 

 

                     -     

 

 

 

                     -     

 

 

 

                     -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     -     

 

 

 

                     -     

 

 

 

                     -     

 

 

 

                     -      

 

ogółem:

 

   345 399,00   

 

ogółem:

 

   131 747,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta  Nr 81 /04 z dnia 31.08.2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI  BUDŻETOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

Dział

Rozdz.

paragr.

Kwota

Dział

Rozdz.

paragr.

Kwota

 

 

4270

         51 626,00   

 

 

4274

       51 626,00   

 

80101

 

         51 626,00   

 

80101

 

       51 626,00   

801

 

 

         51 626,00   

801

 

 

       51 626,00   

 

 

4210

           3 300,00    

 

 

4300

         3 300,00   

 

85154

 

           3 300,00   

 

85154

 

         3 300,00   

851

 

 

           3 300,00   

851

 

 

         3 300,00   

 

 

3110

        206 238,00   

 

 

 

 

 

 

4010

           3 057,00   

 

 

 

 

 

 

4110

           9 527,00   

 

 

 

 

 

 

4120

                74,00   

 

 

 

 

 

 

4300

           1 104,00   

 

 

 

 

 

85212

 

        220 000,00   

 

 

 

 

 

 

4110

           8 369,00   

 

 

3310

       14 717,00   

 

85214

 

           8 369,00   

 

85214

 

       14 717,00   

852

 

 

        228 369,00   

 

 

 

       14 717,00   

 

ogółem:

 

   283 295,00   

 

ogółem:

 

   69 643,00   

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 wrz 2004 08:23
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1715 razy