BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 86 / 04

z dnia: 4 października 2004 r
w sprawie: powołania komisji do odbioru inwestycji „Budowa sieci wodociągowej ze zbiornikiem wody i pompownia w m. Wizna-Męczki ”.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a co następuje :


§ 1.

Powołuje komisję do odbioru w następującym składzie :
1. Kazimierz Jancewicz - przewodniczący
2. Ryszard OBRYCKI – Inspektor nadzoru
3. Józef Rogowski – członek
4. Mirosław Szymanowski - członek§ 2.

Zadaniem komisji jest dokonanie odbioru inwestycji „Budowa sieci wodociągowej ze zbiornikiem wody i pompownia w m. Wizna-Męczki ” w zakresie określonym umową
nr 21271/731 – 100126/03 z dnia 30 czerwca 2004 zawartą z AR i MR oraz umową nr 1/06/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zawartą z wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZIEJA” Karwowo 14 18-520 Stawiski

§ 3.

Komisja rozpocznie pracę z dniem 15 października 2004 r o godz. 10.00 a kończy z chwilą podpisania dokumentacji przez Wójta.


§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 12:23
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1679 razy