BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 94/ 04

z dnia: 10 grudnia 2004r
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy WIZNA.
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 , Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. NR 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 ) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wizna stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 17 lipca 2003roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wizna..

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 sty 2005 13:24
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1650 razy