BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr XXVIII/ 113 /05

z dnia: 31 stycznia 2005 r.
w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Wizna
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z 2002 r Nr 23 poz..220,Nr 62 poz.558,Nr113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr153 poz.1271,z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055)oraz art.11 ust.2 i art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2000r. Nr 46 poz.543, z 2001 r Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002 r Nr 25 poz.253,Nr 74 poz.676,Nr 126 poz.1070,Nr 113 poz.984,Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682,Nr 240 poz.2058,Nr 25 poz.253 ,Nr 153 poz.1271,z 2003 r Nr 1 poz.15,Nr 80 poz.720,Nr 80 poz.721,i poz.717, Nr162 poz.1568 Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124,z 2004 r Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.177,Nr 91 poz.870,Nr 92 poz.880 uchwala się co następuje :


§1.Uchyla się uchwałę Nr XXVI/106/04 Rady Gminy Wizna z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Wizna.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lut 2005 07:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1738 razy