BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 113 / 05

z dnia: 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się przeniesienia w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 11. 950,- zł:

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


2.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 549.549,- zł
WYDATKI – 7. 841. 729,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 maj 2005 11:18
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1688 razy