BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 147/06

z dnia: 16.01.2006 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie.
Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 189,poz.1855 z późn. zm) zarządzam , co następuje;

§ 1.Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie.


§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia..

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 sty 2006 08:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1571 razy