BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 138 / 05

z dnia: 15 listopada 2005 roku
w sprawie: projektu budżetu gminy na 2006 ro
Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) art. 119, art.120, i art. 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148, z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr XI/ 57 /99 Rady Gminy z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu WÓJT GMINY zarządza, co następuje:


§ 1.

1.Ustala się projekt budżetu gminy na 2006 rok , w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 sty 2006 08:28
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1627 razy