BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 108 / 05

z dnia: 31 marca 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

1. ZMNIEJSZYĆ dochody budżetowe o kwotę 778.661,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6292- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
o kwotę 778.661,- zł

2. ZWIĘKSZYĆ dochody budżetowe o kwotę 852.887,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6291- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
o kwotę 778.661,- zł

dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.669,- zł;

rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.669,- zł;

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70.557,- zł;

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 70.557,- zł;

3. ZWIĘKSZYĆ wydatki budżetowe o kwotę 74.226,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.669,- zł;

rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ - 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 3.669,- zł.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70.557,- zł;

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 70.557,- zł;

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 549.549,- zł
WYDATKI – 7. 841.729,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 sty 2006 08:42
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1574 razy