BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 119 / 05

z dnia: 29 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:


§ 1


1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.826,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.826,- zł

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.826,- zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.826,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.826,- zł

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.826,- zł;

3. Dokonuje się przeniesienia w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 127.618,- zł:

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 552.375,- zł
WYDATKI – 7. 844.555,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 sty 2006 09:19
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1617 razy