BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 134 / 05

z dnia: 30 września 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 9.306,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 6.975,- zł

rozdz. 75108 – Wybory do sejmu i Senatu
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami o kwotę 6.975,- zł

dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.331,- zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.331,- zł;


2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 9.306,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 6.975,- zł

rozdz. 75108 – Wybory do sejmu i Senatu
§ 3030– różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.975,- zł;

dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.331,- zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ - 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 2.331,- zł;

3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach danego działu w kwocie ogółem 1.024,- zł.4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 591. 976,- zł
WYDATKI – 7. 884. 156,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 sty 2006 09:28
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1555 razy