BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE nr 156/06

z dnia: 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późniejszymi zmianami1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wiźnie Pana Krzysztofa Popielarczyka.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 maj 2006 09:52
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1573 razy