BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 163 / 06 Wójta Gminy Wizna

z dnia: 31 maja 2006 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2005r. Nr 249 poz.2104) z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

1. ZWIĘKSZYĆ dochody budżetowe o kwotę 5.221,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.221,- zł;
rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

2. ZWIĘKSZYĆ wydatki budżetowe o kwotę 5.221,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.221,- zł;
rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ 3110 - świadczenia społeczne

3. Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 352. 058,- zł
WYDATKI – 9. 511. 099,- zł

§ 2.
Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 lip 2006 10:31
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1586 razy
Ilość edycji: 1