BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 152 / 06 WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia: z dnia 8 marca 2006 r
w sprawie: W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
Na podstawie art.199 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz.2104 ) WÓJT GMINY postanawia :

§ 1. P r z y j ą ć :
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok , według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7. 802. 505,- zł,
- wykonanie dochodów wynosi 7. 620. 880,- zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 8. 094. 685,- zł
- wykonanie wydatków wynosi : 6. 282. 303,- zł
zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 i 2
2) Sprawozdania ,o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia;
a) Radzie Gminy,
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 lip 2006 10:31
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1609 razy