BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 155 / 06

z dnia: 31 marca 2006 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2005r. Nr 249 poz.2104) z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

1. ZMNIEJSZYĆ dochody budżetowe o kwotę 2.000,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.000,- zł
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami o kwotę 1.000,- zł ;
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.000,- zł;

2. ZWIĘKSZYĆ dochody budżetowe o kwotę 18.095,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.000,- zł;
rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.000,- zł;

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.095,- zł;
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 17.095,- zł;

3. Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na zmniejszeniu o kwotę 8.571,- zł oraz zwiększeniu o kwotę 24.666,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 351. 420,- zł
WYDATKI – 9. 510. 461,- zł

§ 2.
Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 lip 2006 14:20
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1611 razy