BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 146/06

z dnia: 9 stycznia 2006 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r

1. uchwała w sprawie zmian w budżecie gmina na rok 2005,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji,
2. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna zabudowa usługowa nad rzeka Narew na gruntach wsi Wizna)
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom celem realizacji ,
3. uchwała w sprawie przystąpienia do Internetowego Rynku Rolno – Towarowego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego i przekazania pracownikom celem realizacji.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 lip 2006 08:13
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1595 razy