BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 172 / 06

z dnia: 10 października 2006 r
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
UCHWAŁA Nr

Na podstawie art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2005r. Nr 249 poz.2104) z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

 

1. ZWIĘKSZYĆ dochody budżetowe o kwotę 287.427,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

2. ZWIĘKSZYĆ wydatki budżetowe o kwotę 287.427 ,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 33.165,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

 

DOCHODY – 7. 777. 008,-

WYDATKI – 9. 936. 049,- zł

 

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 172 / 06 z dnia 10.10.2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY BUDŻETOWE

 

 

 

 

 

Z W I Ę K S Z E N I A

Dział

Rozdz.

paragr.

Kwota

 

 

 

2010

15 620,00

 

 

75109

 

15 620,00

zadania zlecone

751

 

 

15 620,00

 

 

 

2030

2 924,00

 

 

80101

 

2 924,00

zadania własne

801

 

 

2 924,00

 

 

 

2010

264 293,00

 

 

85212

 

264 293,00

zadania zlecone

 

 

2010

4 590,00

 

 

85214

 

4 590,00

zadania własne

852

 

 

268 883,00

 

 

ogółem:

 

287 427,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 172 / 06 z dnia 10.10.2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE

 

 

 

 

dotacje

Z W I Ę K S Z E N I A

Dział

Rozdz.

paragr.

Kwota

 

 

 

3030

8 170,00

 

 

 

4210

2 100,00

 

 

 

4300

4 850,00

 

 

 

4410

500,00

 

 

75109

 

15 620,00

zadania zlecone

751

 

 

15 620,00

 

 

 

4010

2 443,00

 

 

 

4110

421,00

 

 

 

4120

60,00

 

 

80101

 

2 924,00

 

801

 

 

2 924,00

zadanie własne

 

 

3110

256 595,00

 

 

 

4010

6 105,00

 

 

 

4110

1 061,00

 

 

 

4120

150,00

 

 

 

4440

382,00

 

 

85212

 

264 293,00

 

 

 

3110

4 590,00

 

 

85214

 

4 590,00

 

852

 

 

268 883,00

 

 

ogółem:

 

287 427,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 172 / 06 z dnia 10.10.2006r.

 

 

 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE

 

 

 

 

 

 

 

zad.własne

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

Dział

Rozdz.

paragr.

Kwota

Dział

Rozdz.

paragr.

Kwota

 

 

4300

300,00

 

 

4430

300,00

 

60095

 

300,00

 

60095

 

300,00

600

 

 

300,00

600

 

 

300,00

 

 

4010

5 000,00

 

 

4040

22 800,00

 

75023

 

5 000,00

 

 

4110

2 200,00

750

 

 

5 000,00

 

 

4120

500,00

 

 

 

 

 

 

4140

1 200,00

 

 

4810

27 865,00

 

 

4580

3 665,00

 

75818

 

27 865,00

 

75023

 

30 365,00

758

 

 

27 865,00

750

 

 

30 365,00

 

 

 

 

 

 

4260

2 500,00

 

 

 

-

 

75412

 

2 500,00

 

 

 

-

754

 

 

2 500,00

 

ogółem:

 

33 165,00

 

ogółem:

 

33 165,00

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 paź 2006 12:24
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1564 razy
Ilość edycji: 1