BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr I/2/06

z dnia: 27 listopada 2006 r.
w sprawie: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wizna.
Na podstawie art

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203, nr 102,poz.1055, z 2005r. Nr 172.poz. 1441, Nr 175.poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz.128) ) uchwala się , co następuje :

 

§ 1

 

Wybrać na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wizna następującego radnego :

 

  1. Dariusza Burzyńskiego

§ 2

 

Protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 gru 2006 13:57
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1595 razy
Ilość edycji: 2