BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 173 / 06

z dnia: 14 listopada 2005 roku.
w sprawie: W sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.
Na podstawie art

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) art. 179, art.180, i art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr XI/ 57 /99 Rady Gminy z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

 

 

§ 1.

1.Ustala się projekt budżetu gminy na 2007 rok , w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 2.

 

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 gru 2006 14:39
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1619 razy
Ilość edycji: 1