BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr II/5/06

z dnia: 6 grudnia 2006 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna
Na podstawie art

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203, nr 102,poz.1055, z 2005r. Nr 172.poz. 1441, Nr 175.poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz.128)uchwala się, co następuje :

§ 1

Wybrać w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna następujących radnych :

1. Jan Bzura

2. Jan Gacki

3. Grzegorz Murawski

4. Danuta Trepanowska

5. Grażyna Zarzecka


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 gru 2006 08:09
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1596 razy
Ilość edycji: 3