BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07

z dnia: z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie: w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich w ty również wyznaczenia terminów ich odbycia.
w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi

w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich w ty również wyznaczenia terminów ich odbycia.

 

Na podstawie uchwały Nr IV/17/07 Rady Gminy WIZNA z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich zarządza się , co następuje :

 

§ 1

 

Ustala się harmonogram zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

 

Zbigniew Sokołowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 sty 2007 19:10
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1721 razy
Ilość edycji: 6