BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8 / 2008

z dnia: z dnia 24 grudnia 2008r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna.

Na podstawie art.33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm. ) z a r z ą d z a m , co następuje: § 1 Ustalam dzień 02 stycznia 2009 roku jako wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna, za odpracowaniem w dniu 17 stycznia 2009r. § 2 Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wójt dr inż.Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 gru 2008 11:05
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1401 razy
Ilość edycji: 1