BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 32/03

z dnia: 12 sierpnia 2003
w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa w miejscowości Nowe Bożejewo.
Na podstawie § 17 ust.2 Statutu Sołectwa Nowe Bożejewo zarządza się , co następuje :
§ 1

Zwołać w celu wyboru sołtysa w miejscowości Nowe Bożejewo w terminie nie późniejszym niż 15 września 2003r. zebranie wiejskie mieszkańców i organizacyjnie je zabezpieczyć .

§ 2

Przedłożyć po wyborach sołtysa sprawozdanie Radzie Gminy z realizacji.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 14:01
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1665 razy