BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 128/09

z dnia: z dnia 30 czerwca 2009 r
w sprawie: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Sieburczyn i Zanklewo

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                              o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z późn. zm. z 2002r Dz.U 23,poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113,poz.984,                      Dz.U.Nr214,poz.1806,Dz.U.Nr153,poz.1271,  z 2003r. Dz.U. Nr 80,poz.717, dz.U Nr 162,poz.1568,z 2004r. Dz. U.Nr 102,poz.1055, Dz.U.Nr 116,poz.1203, z 2005r. Dz.U.Nr 172, poz.1441, Dz.U nr 175,poz.1457,z 2006 r. Dz.U.nr 17,poz.128, Dz.U.Nr 181, poz.1337,z 2007 r. Dz.U.Nr 48,poz.327,Dz.U.Nr 138,poz.974,Dz.U.Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Dz.U.Nr 180,poz.1111,Dz.U.Nr 223,poz.1458,z 2009r. Dz.U.Nr 52,poz.420 ) oraz art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku  o gospodarce nieruchomościami(Dz.U z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami  z 2004r. Dz.U.Nr 281,poz.2782 z 2005r. Dz.U Nr 130, poz.1087, Dz.U.Nr 169,poz.1420,dz.U.Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Dz.U Nr 104, poz.708,Dz.U.Nr 220,poz.1601i poz.1600,z 2007 r.Dz.U .Nr 69,poz.468,Dz.U,Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Dz.U.Nr 59,poz.369,Dz.U.Nr 220,poz.1412,z 2009 r. Dz.U.Nr.19,poz.100,Dz.U. Nr 42,poz.335 i poz.340)  zarządzam co następuje :

 

 

§ 1. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej 

       w miejscowości Sieburczyn i Zanklewo wynikiem negatywnym –obniża się w drugim

       przetargu :


  1. działka położona w Sieburczynie nr 307 o 20 %
  2. dzialki położone w Zanklewie nr nr 57 i 58 o 20 %
  3. działka położona w Zanklewie nr  241  o 10 %

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                      W Ó J T

                                                                                          Dr inż. Zbigniew Sokołowski 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 sie 2009 12:20
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1459 razy