BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 125/09

z dnia: z dnia 14 lipca 2009r.
w sprawie: zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie.

Na podstawie  art.4 ¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 ( tekst jednolity) z późń. zm. ) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

                                                            § 1

 

Odwołuję  ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie  powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Wizna z dnia 23 czerwca  2008 roku nr 78/08: Zenona Grabowskiego

               

                                                          § 2

 

Powołuję do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie :

 

1.Jana Mroczkowskiego – przewodniczący

                                                        

                                                        § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Wójt

                                                                                    dr inż.Zbigniew Sokołowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 sie 2009 11:43
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1548 razy