BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/193/10 Rady Gminy Wizna

z dnia: 9 września 2010 r.
w sprawie: zabezpieczenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego przez Gminę Wizna

 Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zabezpieczyć w budżecie Gminy Wizna na 2011r. pomoc finansową dla Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 807 420,68zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1964B na odcinku Bronowo-Janczewo o długości 2165,72m”.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna do zawarcia, której upoważnia się Wójta Gminy Wizna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący Rady
           Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2012 13:00
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1201 razy