BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/35/11 RADY GMINY WIZNA

z dnia: 21 czerwca 2011r.
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Wizna oznaczonej w  ewidencji gruntów nr 362/3.

                                                                 §2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

                                                                 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                           Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2012 11:27
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1160 razy