BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/ 138/13 Rady Gminy Wizna

z dnia: 13 sierpnia 2013r.
w sprawie: przyjęcia ogólnodostępności boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wizna

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się, że boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Wizna, które zostanie wykonane w ramach operacji pn. ”Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wizna”, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będzie ogólnodostępne, a korzystanie z niego będzie bezpłatne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lis 2013 13:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1344 razy