BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/144/13 Rady Gminy Wizna

z dnia: 17 września 2013r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. pozycja 594) Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lis 2013 13:26
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1125 razy