BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 56 / 03

z dnia: 13 lutego 2004 roku.
w sprawie: zmian projektu budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami oraz art. 119, art.120, art. 121 ust.1 i 124 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( z 1998r Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr XI/ 57 /99 Rady Gminy z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu WÓJT GMINY zarządza, co następuje:


§ 1.

1. W projekcie budżetu gminy ma 2004r. w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz
z załącznikami , stanowiący załącznik Nr 1 i Zarządzenia Wójta Gminy Nr 46/03 z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2004r. zmienia się załącznik Nr 5
„Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r.” , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 kwi 2004 13:07
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1786 razy
Ilość edycji: 1