BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E 65 /04

z dnia: z dnia 21 maja 2004 roku
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

                              Z A R Z Ą D Z E N I E   65 /04                           

                                 WÓJTA  GMINY  WIZNA

                                 z dnia  21 maja 2004 roku

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych celem

                  przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

    

                  Na podstawie art. 48 ust 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz.499 z późn.zm. ) oraz art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219   ) p o w o ł u j ę  obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w nastepującym składzie:

 

                                                        § 1

 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR 1 w Bronowie

1. Bogdańska Bogumiła             zgłoszona     KW Samoobrona RP

2. Szczepek      Zdzisław            zgłoszony     Komitet Wyborczy PSL

3. Białobrzeski Wiesław             zgłoszony     Komitet Wyborczy

                                                                          Socjaldemokracji Polskiej

4. Napiórkowska Krystyna          zgłoszona     Komitet Wyborczy Liga 

                                                                          Polskich Rodzin

5. Skrocki            Ryszard           zgłoszony    Komitet Wyborczy Platforma

                                                                         Obywatelska Rzeczypospolitej

                                                                         Polskiej

 

6. Łucja Danuta                           zgłoszona    Narodowy Komitet Wyborczy

    Szymczak-Szmurło                                      Wyborców

                                                             

7.Zenobia Dytkowska                 zgłoszona    Komitet Wyborczy Prawo i

                                                                         Sprawiedliwość

8.Jan Henryk Ładyżyński           zgłoszony     Komitet Wyborczy Inicjatywa

                                                                          dla Polski

9. Jan Pruszko                              zgłoszony    Komitet Wyborczy Sojusz

                                                                          Lewicy Demokratycznej-Unia

                                                                          Pracy

10.Grzegorz Zapert                      zgłoszony   Komitet Wyborczy Polska Partia  

                                                                         Pracy

11. Syliwia Gawrońska                zgłoszona    Wójt Gminy

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA NR  2 w

STARYM  BOŻEJEWIE

 

1.Hanna Mariola Malinowska      zgłoszona KW Samoobrona RP

2. Marzena Wiśniewska                zgłoszona  Komitet Wyborczy PSL

 

3.Krystyna Białobrzeska               zgłoszona   Komitet Wyborczy

                                                                          Socjaldemokracji Polskiej

4.Artur Krzysztof Styczyński       zgłoszony   Komitet Wyborczy Liga Polskich

                                                                          Rodzin

5.Artur Jancewicz                        zgłoszony    Komitet Wyborczy Platforma

                                                                          Obywatelska Rzeczypospolitej   

                                                                          Polskiej

6.Dorota  Białobrzeska                 zgłoszona    Narodowy Komitet Wyborczy

                                                                          Wyborców

7.Jadwiga Brzozowska                 zgłoszona     Komitet Wyborczy Prawo i

                                                                          Sprawiedliwość

8.Alicja Karpińska                       zgłoszona     Komitet Wyborczy Inicjatywa  

                                                                           dla Polski

                                        

9.Grazyna Pruszko                      zgłoszona     Komitet Wyborczy Sojusz  

                                                                          Lewicy Demokratycznej-Unia

                                                                           Pracy

10. Bożena Boguska                     zgłoszona     Komitet Wyborczy Polska Partia

                                                                           Pracy

11.Krystyna Szabłowska             zgłoszona      Wójt Gminy

 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR 3  w  WIŹNIE

 

1.Edward Bogdański                    zgłoszony    KW Samoobrona RP

2.Ewa Dobrońska                         zgłoszona    Komitet Wyborczy PSL

3.Edward Henryk Pogroszewski  zgłoszony    Komitet Wyborczy Liga Polskich

                                                                          Rodzin

4.Marianna Rembiszewska          zgłoszona     Komitet Wyborczy Platforma

                                                                         Obywatelska Rzeczpospolitej

                                                                          Polskiej

5.Alicja Rutkowska                     zgłoszona     Narodowy Komitet Wyborczy

                                                                          Wyborców

6.Anna Ptaszyńska                      zgłoszona     Komitet Wyborczy Prawo i

                                                                          Sprawiedliwość

7.Elżbieta Parzych                        zgłoszona    Komitet Wyborczy Inicjatywa dla

                                                                          Polski

8.Iwona Grabowska                      zgłoszona    Komitet Wyborczy Sojusz

                                                                          Lewicy Demokratycznej-Unia

                                                                          Pracy

9. Anna Beata Siemienuk             zgłoszona   Komitet Wyborczy Polska Partia

       vel Morawska                                             Pracy   

10.Jolanta Napiórkowska                                 Wójt Gminy

 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  4  w WIŹNIE

 

1.Stanisław Ładyżyński               zgłoszony    KW Samoobrona RP

2.Franciszek Czesław Gacki       zgłoszony    Komitet Wyborczy PSL

3.Krystyna Milewska                  zgłoszona      Komitet Wyborczy

                                                                          Socjaldemokracji Polskiej

4.Teresa Wiśniewska                   zgłoszona     Komitet Wyborczy Liga Polskich

                                                                           Rodzin

5.Sylwia Zapert                            zgłoszona     Komitet Wyborczy Platforma

                                                                           Obywatelska Rzeczypospolitej

                                                                            Polskiej

6.Zdzisław Rutkowski                 zgłoszony    Narodowy Komitet Wyborczy

                                                                         Wyborców

7.Wiesława Ptaszyńska                zgłoszona    Komitet Wyborczy Prawo i

                                                                          Sprawiedliwość

8.Barbara Domurat                      zgłoszona    Komitet Wyborczy Inicjatywa dla

                                                                          Polski

9.Arkadiusz Rogalewski              zgłoszony    Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy

                                                                          Demokratycznej-Unia Pracy

10. Tadeusz Wysocki                   zgłoszony    Komitet Wyborczy Polska Partia

                                                                          Pracy

11.Renata Dąbrowska                  zgłoszona     Wójt Gminy

 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  5  w  RUTKACH

 

1.Romuald Malinowski               zgłoszony    KW Samoobrona RP

2.Stanisława Ewa Domurat         zgłoszona     Komitet Wyborczy PSL

3. Henryk Gosk                            zgłoszony    Komitet Wyborczy

                                                                          Socjaldemokracji Polskiej

4.Grażyna Dobrońska                  zgłoszona    Komitet Wyborczy Liga Polskich

                                                                          Rodzin

5.Elzbieta Stankiewicz                 zgłoszona    Komitet Wyborczy Platforma

                                                                         Obywatelska Rzeczypospolitej

                                                                         Polskiej

6.Zofia Strumiłowska                   zgłoszona   Narodowy Komitet Wyborczy

                                                                          Wyborców

7.Marek Brzozowski                    zgłoszony    Komitet Wyborczy Prawo i

                                                                          Sprawiedliwość

8.Barbara Boryszewska                zgłoszona    Komitet Wyborczy Inicjatywa dla

                                                                          Polski

9.Eugeniusz Trepanowski            zgłoszony    Komitet Wyborczy Sojusz

                                                                          Lewicy Demokratycznej-Unia

                                                                          Pracy

10.Anna Mroczkowska               zgłoszona      Komitet Wyborczy Polska Partia

                                                                         Pracy

11.Andrzej Ładyżyński               zgłoszony    Wójt Gminy

                                            

                                                 § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                             

 

                                                                                      Wójt  Gminy

                                                                                

                                                                                       Jan Olszewski    

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 cze 2004 11:31
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2208 razy