BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 68/ 04

z dnia: 3 czerwca 2004 roku
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót remontowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie oraz wyposażenie dwóch klas zerowych przy Szkole Podstawowej w Wiźnie współfinansowanych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Na podstawie art.20a ust.5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 , poz. 664 ) oraz § 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.06. 2002 r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 82, poz.743 ) - Wójt Gminy z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1

1. Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący komisji – Kazimierz JANCEWICZ
Sekretarz komisji – Marianna REMBISZEWSKA
Członek – Magdalena SZLAUŹYS

Celem komisji jest przeprowadzenie przetargu na :
Remont Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie, remont świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie
Sesja otwarcia ofert – 02 lipca 2004 r. godz. 1000
Wyposażenie dwóch klas zerowych przy Szkole Podstawowej w Wiźnie
Sesja otwarcia ofert – 25 czerwiec 2004 r. godz. 1000
Miejsce otwarcia ofert – Urząd Gminy Wizna ul. Plac Kpt. Raginisa 35 pokój nr 12.

§ 2

Do zadań komisji należy :
1.Poinformowanie uczestników o zasadach przeprowadzenia przetargu.
2.Wybór najkorzystniejszej oferty
3.Sporządzenie protokółu z przeprowadzenia przetargu
4.Powiadomienie oferentów o wynikach rozstrzygniętego przetargu.

§ 3

Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 lip 2004 13:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1709 razy