BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie 69 /04

z dnia: 3 czerwca 2004 roku
w sprawie: powołania pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
Na podstawie art.4 [1] ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz.1231, nr 167, poz. 1372, u c h w a l a się , co następuje:

§ 1

Powołuję się Panią Marię Skrocką na pełnomocnika ds. realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 lip 2004 13:17
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1728 razy