BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK. 6733.4.2014                                         Wizna, dnia  17.12.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) zawiadamia się, że decyzją nr 4/2014 z dnia 17.12.2014r. zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV i przebudowie napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia nN, planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geod. 97/19, 97/15, 155/2 i 95/4, położonym w miejscowości Wierciszewo, gmina Wizna.
        
Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Wizna i na   tablicy ogłoszeń sołectwa  Wierciszewo.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                              Wójt
                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski  

Data powstania: środa, 17 gru 2014 15:28
Data opublikowania: czwartek, 18 gru 2014 08:00
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1404 razy