BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 7/15 Wójta Gminy Wizna

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonych w miejscowości Kramkowo i Sieburczyn.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 z późn. zm.), a także § 9 pkt 2 Uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,Wójt Gminy Wizna zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Kramkowo oraz Sieburczyn przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

            Wykaz zostanie zamieszczony:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna;
2) na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kramkowo;
3) na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sieburczyn;
4) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wizna.

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       WÓJT
                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2015 11:02
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2015 11:18
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1720 razy