BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.40.2019

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewozów o charakterze użyteczności publicznej) na 4 liniach komunikacyjnych”