BIP Gminy Wizna

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.49.2019

dot. "Opracowania projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

Pliki do pobrania: