BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja nr 1/2020

1. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Piotr Rakowski

2. Data wpływu: 11.12.2020 rok

3. Przedmiot petycji: podjęcie uchwały przez Radę Gminy o załączonej treści w sprawie traktowania w kontekście szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

4. Na dzień 22 grudnia 2020 r. o godz. 13:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.

5. W dniu 22 grudnia 2020 r. odbyło się podsiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zapoznała się z wcześniej przesłaną petycją. Komisja postanowiła pozostawić petycję bez rozpatrzenia.

 

Pliki do pobrania: