BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego

Wójt Gminy Wizna informuje, iż w Urzędzie Gminy Wizna, pok. nr 2 znajduje się Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE. W punkcie są świadczone usługi dla mieszkańców gminy Wizna obejmujące m.in:

  • indywidualne udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • organizacja spotkań dla mieszkańców, informujących o zasadach programu,
  • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania przyznanego dofinansowania.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie:

  • zakupu i montażu źródła ciepła spełniającego wymogi programu
  • wymiany instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • docieplenia przegród budowlanych
  • zakupu i montażu stolarki drzwiowej i okiennej
  • dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

 

Przydatne informacje:

https://czystepowietrze.gov.pl

https://portal.wfosigw.bialystok.pl/wymagana-dokumentacja

 

Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy Wizna.

Osoba odpowiedzialna: inspektor Renata Detkiewicz

tel.: 86 888 90 09, 86 888 90 00

email: srodowisko@wizna.pl, rdetkiewicz@gminawizna.pl

Pliki do pobrania: