BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

dot. GK.271.3.2022 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

Zamawiający – Gmina Wizna, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Wizna” zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 392 200,00 zł.

 

Wójt Gminy

Mariusz Soliwoda