BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

dot. DI.271.3.6.2022 „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części

Zamawiający - Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna", podzielonego na 3 części 

zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości:

dla części I:     221 950,00 zł;

dla części II:    121 950,00 zł;

dla części III:   284 550,00 zł.