BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
GK 7624/4/76/09 Wizna, 16 stycznia 2009r.O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. ) zawiadamia się , że w dniu 16 stycznia 2009 roku , zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Wizna o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na :

„Rozbudowa obory do obsady docelowej 60 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowice o poj.726 m3,we wsi Rutki 42, gm.Wizna „

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Wizna , ul. Plac Kpt. Raginisa 35 – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 11, ( w godzinach od 730 - 1530).

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zamieszcza się także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna, stronie internetowej Urzędu Gminy Wizna oraz w publicznym wykazie danych.


WÓJT


Dr inż. Zbigniew SokołowskiPliki do pobrania:
Data powstania: środa, 28 sty 2009 13:40
Data opublikowania: środa, 28 sty 2009 13:49
Data edycji: wtorek, 7 kwi 2009 12:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:31
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 3507 razy
Ilość edycji: 1