BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

GK 7624/3/5/08 Wizna,dn.15 stycznia.2009 r.
O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Wizna

z a w i a d a m i a

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej od drogi krajowej Nr 64 przez wieś Wizna oraz Ruś na odcinku o długości 2071,51 m .

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Wizna ul. Pl.kpt.Raginisa 35, pokój Nr 11, codziennie w godzinach urzędowania t.j od 730 do 15 30.


Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt
Dr inż. Zbigniew Sokołowski

Obwieszczenie zamieszczono :

1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna
2. Na tablicach ogłoszeń sołectw Wizna I i Ruś
3. w publicznie dostępnym wykazie danych
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 28 sty 2009 13:56
Data opublikowania: środa, 28 sty 2009 14:01
Data edycji: wtorek, 7 kwi 2009 12:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:30
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 3434 razy
Ilość edycji: 1