BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wizna uchwały NrXXV/130/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna.

 Celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej w zakresie wyznaczenia terenów pod lokalizację cmentarza.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany studium.

 Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, I p., pokój nr 6, w terminie do dnia 10 września 2009r.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

             WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

Data powstania: środa, 12 sie 2009 16:13
Data opublikowania: środa, 12 sie 2009 16:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2009 11:25
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1833 razy