BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 4/2011

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 27 lipca 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wiźnie.

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późń. zm ), zarządzam co następuje:

§ l.

Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze  Głównego księgowego.

§ 2.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Karpińska Alicja                      - Przewodniczący Komisji,

2. Szczęsna Marta                        - Członek Komisji,

3. Boryszewska Barbara              - Sekretarz Komisji

§ 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

§ 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1) dnia 28 lipca 2011 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,  

2) do dnia 16 sierpnia 2011r. (włącznie) - składanie dokumentów przez kandydatów,

3) od dnia  17 sierpnia  2011 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4) dnia  18 sierpnia 2011 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają                            

                                            wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5) dnia 26 sierpnia 2011r. - test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna

6) dnia 29 sierpnia  2011r.- ogłoszenie o wynikach naboru.                                             

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                    Kierownik OPS

                                                                    Alicja Karpińska        

Data powstania: piątek, 29 lip 2011 12:10
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2011 12:13
Data przejścia do archiwum: środa, 12 lut 2020 12:12
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 5138 razy