BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

 

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późń. zm ), zarządzam co następuje:

§ l.

Ogłaszam nabór na stanowisko referenta

§ 2.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Karpińska Alicja                      - Przewodniczący Komisji,

2. Szczęsna Marta                        - Członek Komisji,

3. Boryszewska Barbara              - Sekretarz Komisji

 

                                                       § 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze  zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem ogłoszeniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 .Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Regulaminu   naboru na wolne stanowisko urzędnicze   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

                                                            § 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1)      dnia 28 lutego 2012 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,  

2) do dnia 19 marca 2012r. (włącznie) - składanie dokumentów przez kandydatów,

3) od dnia  20 marca  2012 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4) dnia  21 marca 2012 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają                            

                                            wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5) dnia 29 marca 2012r. - test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna

6) dnia 30 marca  2012r.- ogłoszenie o wynikach naboru.                                                

                                                        

                                                       § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                     Kierownik OPS

                                                                                                      Alicja Karpińska        

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2012 11:20
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2012 11:36
Data przejścia do archiwum: środa, 12 lut 2020 12:10
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 5502 razy