BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Urzędu Gminy

BEATA KORWEK

Miejsce załatwienia spraw: Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt.Raginisa 35, Stanowisko – Sekretarz Gminy pokój nr 8, tel. 219-60-18 wew.23 Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek – piątek 7.30– 15.30

Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych

Sposób załatwienia sprawy:
Przyjęcie i rozpatrzenie skargi lub wniosku. Udzielenie odpowiedzi o sposobie realizacji skarżonych lub wnioskowanych spraw.

Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz skargi lub wniosku(formularze dostępne w urzędzie w pokoju nr 8) n

Opłaty:
Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
Do 30 dni lub niezwłocznie.


Udostępnianie przepisów prawnych oraz aktów prawa miejscowego stanowiących przepisy gminne

Sposób załatwienia sprawy:
Udostępnienie przepisów prawnych zawartych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim
i w Zbiorze Przepisów Gminnych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek pisemny (lub ustny)

Opłaty:
Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.


Stwierdzanie własnoręczności podpisów

Sposób załatwienia sprawy:
Potwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego w obecności urzędnika.

Wymagane dokumenty:
należy osobiście zgłosić się z dowodem osobistym i przedłożyć wypełnione oświadczenie, podanie, upoważnienie i zaświadczenie

Opłaty:
do celów emerytalno-rentowych – wolne od opłaty skarbowej, od każdego potwierdzonego podpisu opłata skarbowa w formie znaku
opłaty skarbowej za 4,00 zł (znaki opłaty skarbowej dostepne w urzędzie w pokoju nr 3)

Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.


Sporządzanie testamentów


Sposób załatwienia sprawy:
Sporządzenie testamentu.

Wymagane dokumenty:
dowód osobisty testatora dowody osobiste świadków

Opłaty:
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wizna w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, ustalenia terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Inne informacje istotne dla interesantów:
Art. 949 Kodeksu Cywilnego
§1.Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swą ostatnią wolę ustnie wobec sekretarza gminy.
§2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuję się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
§3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób wskazany w artykule niniejszym.
Art. 952 KC
§1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli w skutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
§2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
§3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego została w powyższy sposób stwierdzona, można ja w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.
Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 17 maj 2003 11:49
Data opublikowania: sobota, 17 maj 2003 11:50
Data edycji: czwartek, 18 mar 2004 00:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 sie 2004 12:43
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2767 razy
Ilość edycji: 2