BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733.5.2013                                                    Wizna, dnia  21.05.2013r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) zawiadamia się, że decyzją nr 3/2013 z dnia 21.05.2013r. zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV, na terenie obejmującym działki o nr geod. 487, 492/1, 492/2, 492/3 i 492/4, położonym w obrębie Włochówka, gmina Wizna.

         Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

          Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Włochówka.                  

                                                                        WÓJT
                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 22 maj 2013 14:25
Data opublikowania: środa, 22 maj 2013 14:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:18
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1621 razy