BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o wydaniu decyzji celu publicznego

GK. 6733.6.2013                                             Wizna, dnia  14.06.2013r.

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) zawiadamia się, że decyzją nr 4/2013 z dnia 14.06.2013r. zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  napowietrznych linii energetycznych: średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nn0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, na terenie obejmującym działki o nr geod.: 599/2, 29/5, 29/4, 29/3, 29/2, 29/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/4, 32/5, 592, 32/1, 31, 76/1, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 75/2, 75/1, 596, 71, 70, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/10, 69/11, 69/7, 595/1, 67/1, 65/4, 65/3, 64/4, 64/3, 619/6, 128/1, 127/6, 127/5, 126/14, 126/13, 126/12, 126/11, 125/18, 125/17, 125/19, 124/12, 124/11, 124/10, 124/2, 123/12, 123/13, 123/14, 584, 123/10, 123/18, 123/17, 123/16, 123/19, 122/1, położonych w obrębie wsi Bronowo, gmina Wizna.

Informuje się, że z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Bronowo.                   

                  Wójt Gminy
      dr inż. Zbigniew SOKOŁOWSKI                                                                      

Data powstania: poniedziałek, 17 cze 2013 09:21
Data opublikowania: poniedziałek, 17 cze 2013 09:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1580 razy